Nyemission i

Reato Group AB

Ej tillgängligt

Reato Group tillhandahåller franchiserättigheter och marknadsföringstjänster till hotell anslutna till First Hotels-kedjan. Reato Group AB hette tidigare Dome Energy AB. Dome Energy AB hette tidigare Commodity Quest AB. Commodity Quest AB hette tidigare Benchmark Oil & Gas AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:1. Nuvarande aktieägare får 1 uniträtt per 1 innehavd aktie som ger rätt att teckna 1 Unit bestående av 2 aktier och 1 teckningsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

En teckningsoption berättigar till anmälan om teckning av en ny aktie i bolaget under perioden från och med den 1 januari 2010 till och med den 30 juni 2011 till en teckningskurs om SEK 0,12 per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Reato Group AB hittades