Nyemission i

Reato Group AB

Ej tillgängligt

Reato Group tillhandahåller franchiserättigheter och marknadsföringstjänster till hotell anslutna till First Hotels-kedjan. Reato Group AB hette tidigare Dome Energy AB. Dome Energy AB hette tidigare Commodity Quest AB. Commodity Quest AB hette tidigare Benchmark Oil & Gas AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Kvittningsemission riktad till huvuddelen av bolagets fordringsägare. Bland dessa återfinns Middelborg Invest AS med ett belopp av 3,2 MSEK och Race Venture Scandinavia AB och Richard Bowyer med 0,8 MSEK vardera.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Dome Energy ger även ut konvertibler för 2 700 000 kronor med rätt att konvertera till 1 350 000 aktier à 2 kronor per aktie. Lånet riktas till bland andra John Beck, Henrik Nilsson och Börje Westberg med sammanlagt 1,8 MSEK. Lånet löper med 10% ränta med löptid till 30 juni 2023. Lånet ger rätt för bolaget att konvertera under hela lånets löptid med rätt för innehavararna att konvertera från och med 15 juni 2022.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Reato Group AB hittades