Nyemission i

Real Fastigheter AB

Ej tillgängligt

Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige. Real Fastigheter AB hette tidigare Real Holding i Sverige AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Kvittning av säljarreverser för säljare av fastigheter i Karlskrona.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Real Fastigheter AB hittades