Nyemission i

Real Fastigheter AB

Ej tillgängligt

Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige. Real Fastigheter AB hette tidigare Real Holding i Sverige AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 22:3. Varje befintlig aktie oavsett aktieslag ger en teckningsrätt och tre teckningsrätter berättigar till teckning av 22 nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är säkrad till ca 92,6 procent genom villkorade teckningsförbindelser om ca 32,4 MSEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Real Fastigheter AB hittades