Nyemission i

Real Fastigheter AB

Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige. Real Fastigheter AB hette tidigare Real Holding i Sverige AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 8:1. Aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) Unit per en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Utöver företrädesemissionen på 63,87 Mkr så kan företaget även använda en övertilldelningsoption. Oklart om den är på 3 Mkr eller 30 Mkr (det står 3 Mkr, men siffrorna är grupperade som om det ska vara 30 Mkr).

Utöver företrädesemission och övertilldelning så erbjuds även preferensaktieägare att lösa in sina preferensaktier mot stamaktier. Det skulle utöka emissionen med maximalt 75,40 Mkr.

En (1) Unit består av åtta (8) nyemitterade aktier med en kurs om 0,50 SEK samt fyra (4) teckningsoptioner. Teckningsoptionerna erhålls vederlagsfritt och varje teckningsoption berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till kurs 0,65 SEK.

Uppdatering: Teckningsperioden senareläggs 3 dagar.

Uppdatering: Teckningsperioden senareläggs ytterligare. Bolaget återkommer med nya datum.

Uppdatering: Teckningstiden är satt till 20 nov - 8 dec 2017.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Real Fastigheter AB hittades