Nyemission i

Real Fastigheter AB

Real Fastigheter förvaltar och förvärvar fastigheter inom lager, logistik och industri/tillverkning i och i anslutning till centralorter i Sverige. Real Fastigheter AB hette tidigare Real Holding i Sverige AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Utdelning ska ske om 2 SEK per år med kvartalsvis utbetalning om 0,50 SEK per preferensaktie, vilket motsvarar en direktavkastning om 8 procent baserat på en teckningskurs om 25 SEK. Inlösen kan ske på Bolagets begäran till 35 SEK.

Preferensaktieemissionen är garanterad till cirka 79 procent.

Efter emissionen listas aktierna på en MTF-marknadsplats, där vi antar att det blir First North.

Uppdatering: Emissionen tecknades bara till 14,4 %, resten fick garanten ta. Men den 30 juni meddelades att emissionen dras tillbaka.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Real Fastigheter AB hittades