Nyemission i

Readly International AB

Ej tillgängligt

Readly erbjuder obegränsad digital tillgång till ett stort urval av magasin och dagstidningar till ett fast månadsbelopp.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten. 390 Mkr av erbjudandet är tecknat på förhand. Erbjudandet som vänder sig till allmänheten kan tecknas online hos Nordnet och Avanza.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Readly noteras på Nasdaq Stockholm den 17 september 2020.

Inför Erbjudandet har åtta investerare åtagit sig att under vissa villkor, och till samma pris som övriga investerare, teckna aktier motsvarande ett totalt värde om 390 MSEK eller cirka 47,1 procent av Erbjudandet, inklusive Övertilldelningsoptionen. De åtta investerarnas respektive åtagande har fördelats enligt följande: Swedbank Robur Fonder: 70 MSEK, Tredje AP-fonden (AP3): 30 MSEK, Consensus Småbolagsfond: 30 MSEK. Nya investerare: TIN Fonder: 70 MSEK, Handelsbanken Fonder: 70 MSEK, C WorldWide Asset Management: 70 MSEK, Skandia Fonder: 33 MSEK, Skandia Liv: 17 MSEK

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Skilda åsikter om Readlys IPO-erbjudande bland analytiker

Readly gör en IPO och noterar sina aktier på Nasdaq Stockholm. Analytikernas rekommendationer skiljer sig åt.