Nyemission i

RayClinic AB

Ej tillgängligt

RayClinic affärsidé är att specialisera sig på kurativ (botande) och palliativ (smärtlindrande) optimerad strålterapi av högsta kvalitet. Strålbehandlingen skräddarsys med hänsyn till den enskilde patienten och optimeras radiobiologiskt, baserat på de senaste forskningsrönen från Karolinska Institutet.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Listas på Nordic-OTC den 1 augusti 2005.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd från 22 juni till 12 augusti.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till RayClinic AB hittades