Nyemission i

RanLOS AB

RanLOS har tagit fram ett system för testning av antennsystem, vilket inkluderar både hård- och mjukvara. RanLOS produkter är utformade för att testa fordon, basstationer, antenner samt andra uppkopplade enheter och kan testa relevanta standarder som exempelvis 3G, 4G, 5G och wifi.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

RanLOS noteras på First North den 31 mars 2023.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser på 9,3 Mkr.

Uppdatering: RanLOS noteringsemission tecknades till 32,7 Mkr fördelat på ca 1300 konton. Dvs en teckningsgrad på 218 % baserat på 15 Mkr, vilket innebär att bolaget även kan använda övertilldelningsoptionen på 2,25 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

RanLOS noterar sig på First North, erbjudandet får en teckna-rekommendation av Affärsvärlden

RanLOS noterar sig på First North och IPO-erbjudandet får en teckna-rekommendation av Affärsvärlden, om man är en småbolagsinvesterare med hög risktolerans