Nyemission i

Qlucore AB

Qlucore erbjuder verktyg för att analysera och visualisera data. Verktygen använder AI och maskininlärning. Bolaget har fokus på läkemedelsbolag och universitet.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för alllmänheten.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Qlucore noteras på First North den 11 november 2021.

75 Mkr av emissionen är säkerställd på förhand av teckningsåtagare.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Qlucore AB hittades