Nyemission i

Qlosr Group AB

Ej tillgängligt

Qlosr Group är en helhetsleverantör av IT-lösningar och säljer och levererar paketerade prenumerationstjänster till friskolor och små- och medelstora företag. Qlosr Group AB hette tidigare Archelon AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Apportemission riktad till EA Copy Holding AB. Avser tilläggsköpeskilling för EA Copy AB.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Qlosr Group AB hittades