Nyemission i

Qlife Holding AB

Ej tillgängligt

Qlifes vision är att underlätta mätning av biomarkörer i blod i hemmet. Deras mål är att göra blodprovstagning enkel, billig, snabb, lättåtkomlig och exakt. Det gör att blodprov kan göras oftare för att få insikter om ens personliga hälsa, vilket ger ökade möjligheter att tidigare upptäcka sjukdomar. Produkten är en integrerad plattform som består av en liten anordning att ha hemma, engångskapslar – en för varje specifik biomarkör, och en digital infrastruktur som delar data med ens patientjournal eller sjukhusets IT-system.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 7:10. 1 aktie ger innehavaren 1 uniträtt och 10 uniträtter ger innehavaren rätt att teckna 7 nya units. 1 unit består av 1 aktie och 1 teckningsoption TO 2022.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Styrelse och ledning ska teckna för 1,3 Mkr. Externa investerare garanterar 51,7 Mkr.

1 teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna 1 ny aktie för 70 % av det volymviktade priset under perioden 22 maj - 2 juni 2023. Teckningsperioden är 7-21 juni 2023.

Uppdatering: Emissionen tecknades till 26,6 % med företrädesrätt och till 1,7 % utan. Garanter tecknade 41,6 %. Totalt tecknades således 70 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Qlife’s IPO får en teckna-rekommendation av analytiker

Qlife står inför en notering på First North och gör just nu en IPO. Analysfirman Börsplus ger en teckna-rekommendation för de investerare som är tålmodiga.