Nyemission i

Qlife Holding AB

Ej tillgängligt

Qlifes vision är att underlätta mätning av biomarkörer i blod i hemmet. Deras mål är att göra blodprovstagning enkel, billig, snabb, lättåtkomlig och exakt. Det gör att blodprov kan göras oftare för att få insikter om ens personliga hälsa, vilket ger ökade möjligheter att tidigare upptäcka sjukdomar. Produkten är en integrerad plattform som består av en liten anordning att ha hemma, engångskapslar – en för varje specifik biomarkör, och en digital infrastruktur som delar data med ens patientjournal eller sjukhusets IT-system.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Erbjudandet riktar sig till såväl institutionella investerare som allmänheten i Sverige.

Ingen teckningssedel finns, teckning sker via Nordnet, Avanza eller din förvaltare skriver bolaget.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Qlife beräknas att noteras på First North den 2 mars 2020.

Erbjudandet är på 50 Mkr och vid stort intresse kan även en övertilldelningsoption på 5 Mkr användas. Erbjudandet omfattas av teckningsåtaganden uppgående till cirka 35 MSEK.

Varje unit innehåller en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO1. Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att under perioden 3 – 31 maj 2021 teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 17,50 SEK.

Uppdatering: Qlife Holdings emission på 50 Mkr tecknades till 280 % fördelat på cirka 3 700 stycken tecknare. I och med den stora efterfrågan har styrelsen även beslutat att utnyttja möjligheten till övertilldelning om ytterligare cirka 5 MSEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Qlife’s IPO får en teckna-rekommendation av analytiker

Qlife står inför en notering på First North och gör just nu en IPO. Analysfirman Börsplus ger en teckna-rekommendation för de investerare som är tålmodiga.