Nyemission i

Prowike Enterprise AB

Ej tillgängligt

Prowike erbjuder produkter och tjänster för att utveckla företag, direkt online, till en bråkdel av priset för traditionella managementkonsulter.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Prowike planerar en notering på Aktietorget under 2010 (anslutningsprocess påbörjad). Emissionen är garanterad med 350 000 av VD Tobias Pernvik. Befintliga ägare visat intresse att teckna för minst 540 000.

Uppdatering: Memorandum borttaget från sidan på bolagets begäran.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Prowike Enterprise AB hittades