Nyemission i

Protec System AB

Ej tillgängligt

Protec Systems affärsidé är att erbjuda marknaden systemlösningar för skärmning av elektromagnetiska fält i samklang med gällande EMC-direktiv (Elektromagnetisk- kompatibilitet) och andra ställda krav.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Protec System planerar att efter emissionen arbeta för att notera aktien.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Protec System AB hittades