Nyemission i

ProstaLund AB

ProstaLund är ett svenskt medicintekniskt bolag. Företaget är verksamt inom utveckling av innovativa produkter och behandlingar inom urologi och har patenterat CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för godartad prostataförstoring (Benign Prostatahyperplasi –BPH).

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:5. Aktieägare erhåller två (2) teckningsrätter per aktie som innehas på avstämningsdagen. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen omfattas till cirka 37,1 procent av teckningsförbindelser, motsvarande cirka 14,8 MSEK.

Uppdatering: Prostalunds företrädesemission tecknades till 84,8 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till ProstaLund AB hittades