Nyemission i

ProstaLund AB

Ej tillgängligt

ProstaLund är ett svenskt medicintekniskt bolag. Företaget är verksamt inom utveckling av innovativa produkter och behandlingar inom urologi och har patenterat CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för godartad prostataförstoring (Benign Prostatahyperplasi –BPH).

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:4. Varje befintlig aktie ger en (1) uniträtt. Åtta (8) uniträtter ger rätt att teckna en (1) Unit. Varje Unit består av sex (6) aktier och tre (3) teckningsoptioner av serie TO3.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget, under perioden från och med den 18 november 2024 till och med den 29 november 2024. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska fastställas till ett belopp motsvarande 70 procent av Bolagets akties volymviktade genomsnittskurs på First North under perioden 11 november 2024 till och med den 15 november 2024, dock lägst 0,10 SEK (motsvarande kvotvärdet).

Uppdatering: Prostalund har den 10 juni erhållit ytterligare teckningsåtagande om 2,7 Mkr, motsvarande 9,5 %. Nu har bolaget åtaganden om 12,5 Mkr, motsvarande 43,6 %.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Hela ProstaLunds ledning avgår trots välfylld kassa

I måndags meddelade ProstaLund att tre av fyra personer ur ledningsgruppen har valt att avgå, idag anslöt sig VD. Därmed har hela ledningsgruppen avgått.