Nyemission i

Promimic AB

Promimic är ett biomaterialföretag som tillverkar och marknadsför en unik, nanometertunn beläggning för implantat, HAnano Surface, vilken stärker förankringen av implantaten i ben och därigenom underlättar läkningsprocessen.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Promimic noteras på First North i mars 2022.

40 Mkr tecknas av befintliga aktieägare och upp till 70 % av emissionen tecknas av ankarinvesterare.

Uppdatering: Promimic har pausat sin IPO på grund av en turbulent aktiemarknad.

Uppdatering: Promimic har återaktiverat sin notering. Värderingen är den samma, erbjudandet storlek är också nästan den samma, innan kunde erbjudandet öka med 15 Mkr och nu är det 8 Mkr. Notering på First North den 29 april 2022.

K-Svets Venture AB, Chalmers Ventures AB, Karolinska Development AB, Marinvest AB, Erik Penser Bank för kunders räkning, Hans Andersson Holding AB, Jovitech Invest AB och Aktiebolaget Westergyllen har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för sammanlagt 63 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Promimic AB hittades