Nyemission i

Precise Biometrics AB

Precise Biometrics är ett marknadsledande företag verksamt inom lösningar för igenkänning av fingeravtryck för att säkerställa människors identitet på ett snabbt och säkert sätt.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:9. Aktieägare som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare erhåller två (2) teckningsrätter per innehavd aktie i Precise Biometrics. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Ett garantikonsortium har förbundit sig att teckna aktier i nyemissionen upp till 70% av emissionsbeloppet, motsvarande cirka 38,5 Mkr.

Remium Nordic AB är finansiell rådgivare till Precise Biometrics i samband med nyemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Precise Biometrics AB hittades