Nyemission i

Precise Biometrics AB

Precise Biometrics är ett marknadsledande företag verksamt inom lösningar för igenkänning av fingeravtryck för att säkerställa människors identitet på ett snabbt och säkert sätt.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:5. 1 befintlig aktie ger 2 teckningsrätter. Det krävs 5 teckningsrätt för att teckna 2 nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är garanterad till 70 %.

Pris per aktie och företrädesvillkoren har ännu inte bestämts.

Uppdatering: Pris och villkor har nu presenterats.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Precise Biometrics AB hittades