Nyemission i

Prebona AB

Ej tillgängligt

Prebona är ett svenskt nanoteknikföretag som utvecklar och marknadsför funktionella material inom affärsområdena jordbruk, nanomedicin samt nanocoatings.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad emission, tecknad av Oscar Duvik 100 000 units, Tobias Schön 200 000 units, Niclas Löwgren 100 000 units samt Gerhard Dal 200 000 units.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

En unit består av två aktier samt en teckningsoption.

En teckningsoption berättigar innehavaren att under tiden 1 juni - 31 december 2020 teckna en ny aktie för 3 kronor.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Prebona AB hittades