Nyemission i

Prebona AB

Ej tillgängligt

Prebona är ett svenskt nanoteknikföretag som utvecklar och marknadsför funktionella material inom affärsområdena jordbruk, nanomedicin samt nanocoatings.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till ett antal investerare.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Teckningskursen har fastställts utifrån en genomsnittskurs från de senaste tio handelsdagarna med en rabatt om 12%.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Prebona AB hittades