Nyemission i

Polymer Factory Sweden AB

Polymer Factory Sweden är ett nanoteknikbolag som är specialiserat på dendritiska material som kan användas i olika typer av medicinska behandlingar och biosensorer.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten. Varje unit består av 3 aktier och 1 vidhängande teckningsoption.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Polymer Factory Sweden noteras på Spotlight den 7 april 2021.

Bolaget har på förhand skriftligen avtalat om 6,5 MSEK av nyemissionen genom teckningsförbindelser.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Polymer Factory Sweden AB hittades