Nyemission i

Pierce Holding AB

Pierce är ett ehandelsföretag inom motorcross, motorcykel och snöskoter. Bolaget använder varumärken som 24MX, Sledstore och XLmoto.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

De fullständiga emissionsvillkoren, inklusive teckningskurs, ökning av aktiekapitalet och antalet aktier förväntas offentliggöras omkring den 27 maj 2022.

Bolagets största aktieägare Procuritas har för avsikt att teckna sin pro-rata-andel på 33 %.

Uppdatering: Procuritas pro rata-andel, det vill säga cirka 33 procent av Företrädesemissionen omfattas av teckningsåtaganden från Procuritas och Verdane (till lika delar). Procuritas har därutöver lämnat ett garantiåtagande motsvarande halva sin pro rata-andel, cirka 57 MSEK, och har således lämnat tecknings- och garantiåtaganden motsvarande hela sin pro rata-andel av Företrädesemissionen.

Verdane har ingått avtal om att förvärva aktier från Bolagets grundare Daniel Petersen och Stefan Rönn motsvarande totalt cirka 14 procent av aktierna och rösterna i Bolaget. I tillägg till det teckningsåtagande Verdane har lämnat avseende delar av Procuritas pro rata-andel, har Verdane även ingått ett teckningsåtagande för sin pro rata-andel av Företrädesemissionen baserat på de förvärvade aktierna. Verdanes totala teckningsåtagande uppgår således till cirka 31 procent av Företrädesemissionen.

Fjärde AP-fonden, Handelsbanken på uppdrag av flera fonder och Skandia, vilka tillsammans innehade cirka 17 procent av det totala antalet aktier har uttryckt sin avsikt att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen.

Garantiåtagandet tillsammans med teckningsåtagandena från Procuritas och Verdane samt stödet från de större aktieägarna motsvarar cirka 81 procent av Företrädesemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Två aktuella emissioner på Stockholmsbörsen

Två företag på Stockholmsbörsen som nu gör emissioner är Engcon som gör en IPO och Pierce som gör en företrädesemission.

Börsveckans analytiker rekommenderar fyra aktier

Börsveckan har i sin aktuella utgåva tittat närmare på hela 11 aktier varav fyra får köprekommendation, inklusive Pierce Group som nyligen noterades.

Pierce börsnotering värd att vara med på enligt analytiker

Pierce gör en IPO på Nasdaq Stockholm. Affärsvärldens analytiker ger en teckna-rekommendation och ser en uppsida på 30 procent på ett par års sikt.