Nyemission i

Phoenix BioPower AB

Ej tillgängligt

Phoenix BioPower utvecklar en ny teknik för högeffektiv biokraft.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 3:20. För varje innehavd aktie erhålls en uniträtt. 20 uniträtter berättigar till teckning av en unit. Varje unit består av 3 aktier och 1 teckningsoption av serie TO 1 BV.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Om emissionen övertecknas så kan emissionen utökas med överteckningen.

TO 1BV ger rätten att teckna en aktie till 6 kr under perioden juli – augusti, 2027.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Phoenix BioPower AB hittades