Nyemission i

Phase Holographic Imaging PHI AB

Ej tillgängligt

Phase Holographic Imaging säljer HoloMonitor, ett holografiskt mikroskop i olika modeller för infärgningsfri och oförstörande analys av levande celler i 3D.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 9:17. För varje befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Sjutton (17) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av nio (9) aktier, fem (5) teckningsoptioner av serie TO 3 samt två (2) teckningsoptioner av serie TO 4.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Bolaget har erhållit garantiåtagande motsvarande totalt cirka 80 procent av den initiala emissionsvolymen.

Teckningsoptioner av serie TO 3 har en planerad inlösenperiod från och med den 11 april 2023 till och med den 2 maj 2023. Lösenkursen är planerad att uppgå till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period inför optionsinlösen, inom intervallet 0,20 SEK (Bolagets kvotvärde) som lägst, och med 11,90 SEK per ny aktie som högsta lösenkurs. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 3 till högsta lösenkurs (11,90 SEK per ny aktie) kommer teckningsoptionerna tillföra Bolaget cirka 50,4 MSEK.

Teckningsoptioner av serie TO 4 har en planerad inlösenperiod från och med den 12 september 2024 till och med den 3 oktober 2024. Lösenkursen är planerad att uppgå till 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen under en period inför optionsinlösen, inom intervallet 0,20 SEK (Bolagets kvotvärde) som lägst, och med 15,45 SEK per ny aktie som högsta lösenkurs. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 4 till högsta lösenkurs (15,45 SEK per ny aktie) kommer teckningsoptionerna tillföra Bolaget cirka 26,2 MSEK.

Utöver företrädesemissionen av aktier så gör Phase Holographic Imaging även en riktad konvertibelemission. Avsikten med den riktade nyemissionen av konvertibler är att låta det planerade konvertibellånet ersätta den del av det befintliga lånet som Bolaget har hos Formue Nord Markedsneutral A/S som ej betalas tillbaka med hjälp av emissionslikviden från den föreslagna företrädesemissionen. Den riktade nyemissionen av konvertibler föreslås uppgå till cirka 20,23 MSEK.

Uppdatering: Phase Holographic Imaging (PHI) meddelar härmed att bolaget har ingått tecknings­förbindelse­avtal gällande pågående företrädesemission. Tecknings­förbindelse­avtal motsvarade cirka 4 % av den initiala emissionen (2,9 MSEK) har ingåtts med medlemmar från bolagets styrelse, bolagets VD samt med ägare. Garanti­åtagandet upp till 80 % av den initiala emissionsvolymen kvarstår.

Uppdatering: Phase Holographic Imagings företrädesemission på 72,4 Mkr tecknades till 57,55 Mkr, varav garanterna tog 45,4 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Det nya investeraravdraget förklaras i Stockholm

Den 4 december på Aktietorgets extra stora torgdag i Stockholm förklarar Nexia Revision det nya investeraravdraget som börjar gälla den 1 december.