Nyemission i

PharmaLundensis AB

Ej tillgängligt

PharmaLundensis är ett Lundbaserat företag på Ideon BioIncubator, BMC D10 som arbetar med forskning och utveckling av en ny behandlingsmetod mot den allvarliga och vanligt förekommande lungsjukdomen KOL (kroniskobstruktiv lungsjukdom).

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

PharmaLundensis planerar en notering på Aktietorget den 6 juli 2010. PharmaLundensis har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning om total 1 832 000 SEK.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

PharmaLundensis ska avnotera sina aktier

PharmaLundensis ekonomiska situation är dålig och styrelsen ska därför avnotera aktierna från Spotlight.