Nyemission i

Pepins Group AB

Ej tillgängligt

Pepins tillhandahåller plattformar för equity crowdfunding. Pepins Group AB hette tidigare FundedByMe Crowdfunding Sweden AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1. Innehavare av aktier erhåller en (1) teckningsrätt för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie (oavsett aktieslag) i Bolaget. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny A-aktie i Bolaget.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Obs, 1 september 2021 är bara ett dummy-datum, datum för teckningsperiod har inte kommunicerats i skrivande stund.

Teckningsåtaganden har erhållits från sex av bolagets huvudägare. Utöver detta har ett konsortium bestående av bolagets huvudägare, styrelseledamöter och vd, åtagit sig att fullt ut garantera emissionen, vilket innebär att emissionen är garanterad till 100 procent.

Emissionen är en förutsättning för att samgåendet med branschkollegan Pepins ska kunna genomföras enligt tidigare aviserade planer.

Uppdatering: Teckningsperioden är 2-16 september 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Pepins Group AB hittades