Nyemission i

Pepins Group AB

Pepins tillhandahåller plattformar för equity crowdfunding. Pepins Group AB hette tidigare FundedByMe Crowdfunding Sweden AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:4. Aktieägare har företrädesrätt att teckna en (1) Unit per fyra (4) befintliga aktier som innehas på avstämningsdagen. En (1) Unit består av en (1) nyemitterad aktie av serie B och en (1) teckningsoption TO 1 B.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Vid stort intresse har styrelsen möjlighet att besluta om en kompletterande riktad emission på upp till 690 000 B-aktier, motsvarande cirka 5 MSEK.

En (1) Unit består av en (1) aktie till emissionskursen 7.25 SEK och en (1) vederlagsfri teckningsoption för teckning av aktier till kursen 15 SEK under perioden 18 maj 2020 - 2 juni 2020.

Uppdatering: Emissionensvillkoren har ändrats markant. Istället för att ta in 9,8 Mkr + 5 Mkr till 7,25 kr per unit/aktie tar bolaget in 6 Mkr till 4,45 kr.

En (1) teckningsoption ger rätt att teckna 1 ny aktie till 8,90 SEK under perioden 18 maj 2020 - 2 juni 2020.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Pepins Group AB hittades