Nyemission i

Parans Solar Lightning AB

Parans har utvecklat ett system som gör det möjligt att leda in äkta solljus till delar av byggnader dit ljus från vanliga fönster inte når.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:1.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Av emissionen har representanter ur styrelsen garanterat 2,2 Mkr utan ersättning.

OBS, datum för teckningstiden är en uppskattning, de har ännu inte kommunicerats.

Uppdatering: Exakta datum nu uppdaterade.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Parans Solar Lightning AB hittades