Nyemission i

Parans Solar Lightning AB

Parans har utvecklat ett system som gör det möjligt att leda in äkta solljus till delar av byggnader dit ljus från vanliga fönster inte når.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:4. För varje 1 aktie erhålls 1 teckningsrätt. 4 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Parans har erhållit teckningsförbindelser från delar av styrelsen och VD på totalt 500 000 kronor.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Parans Solar Lightning AB hittades