Nyemission i

Parans Solar Lightning AB

Ej tillgängligt

Parans har utvecklat ett system som gör det möjligt att leda in äkta solljus till delar av byggnader dit ljus från vanliga fönster inte når.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:5. Varje 1 aktier ger 1 teckningsrätt. 5 teckningsrätter berättigar till teckning av 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 16 februari till den 2 mars 2011. Parans har erhållit teckningsförbindelser på ca 30 procent av emissionen. Teckningsförbindelser har lämnats av delar av styrelsen och VD på totalt 600 000 kronor.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Parans Solar Lightning AB hittades