Nyemission i

PA Resources AB

Ej tillgängligt

PA Resources affärsidé är att förvärva, utveckla, utvinna och avyttra olje- och gasreserver samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Rätterna att teckna aktier i företrädesemissionen kommer att fördelas med cirka 50 procent till nuvarande aktieägare i bolaget och med resterade cirka 50 procent till aktieägare som erhållit aktier genom kvittning av konvertibler.

Uppdatering: Företrädesrätt 12:2. Innehavare av A-aktier kommer att erhålla tolv (12) teckningsrätter avseende A-aktier (”A-teckningsrätter ”) för varje en (1) A-aktie de äger den 7 januari 2013. Innehavare av B-aktier kommer att erhålla en (1) teckningsrätt avseende B-aktier (”B-teckningsrätt ”) för varje en (1) B-aktie de äger den 7 januari 2013. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i PA Resources av respektive aktieslag.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är fullt garanterad av ett garantikonsortium, i vilket Gunvor Group deltar med ett belopp om 200 miljoner kronor.

OBS, datumen är bara en uppskattning, beslut har inte tagits än.

Denna företrädesemission görs under förutsättning att erbjudandet till konvertibelägarna om förtida konvertering till nyemitterade aktier om cirka 1 miljard kronor har accepterats och genomförts.

Uppdatering: Konvertibelägarna konverterade i tillräckligt stor omfattning och företrädesemissionen genomförs. Faktiska datum för emissionen har lagts till.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

PA Resources tvingas till nyemission

Aktiespararna totalsågar PA Resources-aktien och bolagets kreditgivare Storm Capital kräver att PA Resources omgående gör en nyemission på 1 miljard kronor med kraftig rabatt.