Nyemission i

Orexo AB

Ej tillgängligt

Orexos affärsmodell är att skapa värde genom att utveckla och kommersialisera nya läkemedel med stor medicinsk nytta och kommersiell potential.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:4

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Teckningsförbindelser och vederlagsfria garantiåtaganden har erhållits för totalt ca 90%.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Orexo AB hittades