Nyemission i

OraSolv AB

Ej tillgängligt

Oralsolv förvärvar och utvecklar företag inom dentalbranschen samt levererar kvalitetssystem och konsulttjänster till svensk tandvård.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:4.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Emissionen är garanterad via garantiavtal och teckningsförbindelser uppgående till hela emissionslikviden.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till OraSolv AB hittades