Nyemission i

Opus Group AB

Ej tillgängligt

Opus-koncernen verkar inom miljö- och säkerhetskontroll av fordon. Koncernen utvecklar, producerar och säljer en bred portfölj av produkter och tjänster till fordonsindustri, bilprovningar och fordonsverkstäder på den globala marknaden. Opus Group AB hette tidigare Opus Prodox AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesemission.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare i samband med
företrädesemissionen.

Emissionsbeloppet är säkrat. Åtta aktieägare i Opus Group, inklusive personer i ledningen och Andra AP-fonden, vilka tillsammans representerar 37,8 procent av aktiekapitalet i Opus Group, har genom teckningsåtaganden förbundit sig att teckna aktier motsvarande sina pro rata-andelar av Företrädesemissionen. Vidare har Andra AP-fonden och sju ytterligare aktieägare förbundit sig att garantera teckning av aktier motsvarande 52,9 procent av Företrädesemissionen (garantiprovision utgår med 5 procent av garanternas respektive maximala garantiåtagande). Följaktligen har teckningsåtaganden och garantiåtaganden motsvarande sammanlagt 90,7 procent av företrädesemissionen erhållits. Därutöver har aktieägarna Nordea Småbolagsfond, AMF Aktiefond Småbolag och Länsförsäkringar Småbolagsfond, vilka representerar 9,3 procent av aktiekapitalet i Opus Group, uttryckt sin avsikt att teckna aktier motsvarande sina pro rata-andelar av Företrädesemissionen. Sammantaget uppgår de totala åtagandena och avsiktsförklaringarna till 100 procent av företrädesemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

De stora vinnaraktierna år 2013

De tio aktier som gick bäst år 2013, ett år som inte kan sägas ha varit något annat än en fest vad gäller kursutveckling. Är din portfölj redo för ett bra 2014?

VA: Köp Opux Prodox och 2E Group, sälj Orexo

Veckans Affärer ger i torsdagens tidning två köprekommendationer och ett råd att sälja.