Nyemission i

Option One AB

Ej tillgängligt

Option One är ett publikt investmentbolag som investerar i främst onoterade bolag med digitala och skalbara affärsmodeller.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Öppen för allmänheten.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Option One planerar för en notering under 2023.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Option One AB hittades