Nyemission i

OptiCept Technologies AB

OptiCept Technologies har en teknik för nedfrysning som gör att livsmedels smak, struktur och kvalitet, från nedfrysning till konsumtion behålls. OptiCept Technologies AB hette tidigare Optifreeze AB.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Utan företrädesrätt.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Optifreeze noteras på Aktietorget efter nyemissionen.

Teckningsåtagande uppgår till 3 Mkr.

Obs, 29 april 2014 är planerat datum för att inleda emissionen. Slutdatumet den 13 maj är bara en uppskattning.

Uppdatering: Faktiska datum tillagda.Första dag för handel på Aktietorget är planerad till 16 juni 2014.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till OptiCept Technologies AB hittades