Nyemission i

Opcon AB

Ej tillgängligt

Opcon är en energi- och miljöteknikkoncern som utvecklar, producerar och marknadsför system och produkter för miljövänlig, effektiv och resurssnål energianvändning.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till GEM Global Yield Fund Ltd.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Under andra kvartalet 2011 tecknade Opcon AB ett avtal med GEM Investment Advisers, Inc. och GEM Global Yield Fund Ltd. om en finansieringsfacilitet ”equity-line” på upp till 250 mkr över 36 månader, med ett förskott på 25 mkr. Avtalet tecknades för att stärka bolaget och säkra tillgången till kapital över tid och ger Opcon möjlighet att successivt ta in kapital mot rätt att teckna aktier i nyemission.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Opcon AB hittades