Nyemission i

Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture driver via det helägda danska dotterbolaget Oncology Venture ApS cancerläkemedelsutveckling. Oncology Venture har licens att använda Drug Response Prediction – DRP – för att väsentligt öka sannolikheten för att lyckas i kliniska studier. Verksamheten bygger på att ”rädda” cancerläkemedel som har stoppats i klinisk utveckling.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:4. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Oncology Venture har inför den planerade nyemissionen på förhand skriftligen avtalat om teckningsförbindelser om totalt cirka 15,8 MSEK och garantiteckning om totalt cirka 20,9 MSEK. Garantiteckningen är avtalad uppifrån-ned, exempelvis innebärandes att om nyemissionen tecknas till 80 procent kommer garantiteckning att aktiveras för de resterande 20 procenten. Totalt har således cirka 36,7 MSEK, motsvarande cirka 82 procent av emissionsvolymen på förhand skriftligen avtalats.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Positiv utveckling för Oncology Ventures pipeline

Vi har gjort en intervju med Peter Buhl Jensen, VD för Oncology Venture. Han berättar bland annat att deras pipeline har utvecklats mycket positivt under andra halvåret 2017 och de just nu förbereder flera möten, däribland ”End of Phase 2”-möten med FDA i USA.

Intervju med emissionsaktuella Oncology Venture

Intervju med Peter Buhl Jensen, VD för Oncology Venture, företaget som gör att redan utvecklade läkemedel faktiskt kan användas. Matchar rätt patient med rätt läkemedel.

Noteringsaktuella Oncology Venture matchar medicin och patient

Oncology Venture som “räddar” cancerläkemedel står inför en notering på Aktietorget. Intervju med bolagets VD Peter Buhl Jensen.

Träffa noteringskandidaterna i Göteborg den 5 maj

Den 5 maj går Sedermeradagen i Göteborg av stapeln för första gången och det är en stor skara intressanta företag som presenterar sig. Omkring hälften av företagen står inför en notering.