Intervju med emissionsaktuella Oncology Venture

Intervju med Peter Buhl Jensen, VD för Oncology Venture, företaget som gör att redan utvecklade läkemedel faktiskt kan användas. Matchar rätt patient med rätt läkemedel.

Oncology Venture arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel, men ni arbetar på ett annorlunda sätt än många andra företag i branschen. Kan du berätta vad det är ni gör?

Problemet med cancer är att det är svårt att räkna ut vem som får nytta av en läkemedelsprodukt. Ibland fungerar det bra och ibland får det ingen effekt. I båda fallen upplever patienten biverkningar.

Vad vi kan göra är att matcha produkt och patient. Produkter som faktiskt är bra men som inte fungerar för alla, utan kanske bara i 1 av 10 fall, blir inte godkända av läkemedelsmyndigheterna. Om det fungerar i 1 av 3 fall så är det mycket bra, även 1 av 5 fall är bra.

Vad vi gör är att licensiera befintliga läkemedel som är testade och som fungerar, men i för få fall, dvs läkemedel som i princip inte har något ekonomiskt värde. Vi tar sedan fram en genetisk profil via biopsi som visar för vilken grupp av patienter som läkemedlet fungerar, eller rättare sagt med mycket större sannolik fungerar. Dvs läkemedel som tidigare inte fick användas och inte hade något ekonomiskt värde kan bli ett godkänt läkemedel som hjälper patienter och som en följd av det även har ett betydande ekonomiskt värde.

Vad innebär det sättet att arbeta för kostnad, utvecklingstid och risk?

Det krävs inte massor av research som vid ett helt nytt läkemedel. Från att vi har licensierat in en produkt kan det ta 1 år för oss att genomföra screenings och komma fram med bevis för att läkemedlet fungerar för patienter med en viss genetisk profil. Kostnad och risk är enormt mycket lägre än vid att ta fram ett nytt läkemedel från grunden.

När ni har tagit fram en fungerande produkt, hur går ni då vidare? Dvs hur ser affärsmodellen ut, ska ni bygga upp egen produktion, försäljning och distribution?

Vi har inte som mål att bygga upp ett stort och kostsamt pharma-bolag med egen organisation för produktion, försäljning och distribution. Utan när vi har tagit fram en fungerande produkt så kommer vi att licensiera ut den till ett stort företag som redan har allting på plats.

Kan du ge en bild av hur intäkterna kan se ut?

En licensaffär skulle kunna innebära att vi får en sign on fee på 45 miljoner dollar när avtalet skrivs på. Omkring 50 % av detta belopp måste vi kanske betala till företaget som vi licensierat  det ursprungliga läkemedlet från. Sedan får vi royalty-intäkter löpande när vår produkt säljs.

Ett alternativ vore att kanske sälja produkten för en engångssumma på 100 milljoner dollar.

Det kan ställas mot att när denna intervju görs så är market cap för Oncology Venture omkring 80 Mkr.

Hur ser er pipeline ut?

Vi har sedan vår notering på Aktietorget för knappt ett år sedan två läkemedelskandidater i pipeline, där arbetet har löpt på helt enligt plan. Nu har vi tagit in en tredje läkemedelskandidat, LiPlaCis. Från vår notering för knappt ett år sedan är planen att inom tre år utvärdera fem läkemedelskandidater, var av minst två ska leda fram till utlicensiering eller försäljning till ett stort läkemedelsbolag.

Ni gör nu en nyemission på drygt 20 Mkr, vad ska de pengarna användas till?

De två första läkemedelskandidaterna som vi har i pipeline har vi redan finansiering för. Nyemissionen vi nu gör är för att finansiera den tredje läkemedelskandidaten.

En aktivitet som vi nu även satsar på är att sätta upp ett eller flera privata företag, så kallade speciale purpose vehicles (SPV). Ett sådant företag sätts upp för att äga en enskild läkemedelskandidat. Planen för dessa privatägda bolag är att attrahera riskkapitalbolag som är intresserade av att investera i enskilda läkemedelskandidater. Där kan man tänka sig att Oncology Venture kanske äger 50 % och riskkapitalbolag 50 %. Det innebär att vi visserligen bara äger 50 % av vissa enskilda läkemedelskandidater, men det innebär också att Oncology Venture inte behöver be sina aktieägare om pengar.

Det skulle kunna innebära att i stället för att ha en pipeline på 5 läkemedelskandidater som förväntas leda fram till 2 säljbara produkter, så skulle vi kunna öka till 10 läkemedelskandidater som förväntas leda fram till 4 säljbara produkter.

Avslutningsvis, har du något du vill säga till investerarna?

Jag vill säga tack för det stöd vi fick i juni förra året. Vi har tagits emot väl av marknaden och satsar på fortsatt tillväxt. Det kommer att ge nya behandlingar för cancerpatienter.

Läs mer om Oncology Ventures nyemission som pågår t o m 26 maj.

Oncology Venture Sweden AB

Oncology Venture driver via det helägda danska dotterbolaget Oncology Venture ApS cancerläkemedelsutveckling. Oncology Venture har licens att använda Drug Response Prediction – DRP – för att väsentligt öka sannolikheten för att lyckas i kliniska studier. Verksamheten bygger på att ”rädda” cancerläkemedel som har stoppats i klinisk utveckling.