Nyemission i

Ocean Dynamic Power Baltic Region AB

Ej tillgängligt

Ocean Dynamic Power Baltic Region har rätt att tillverka, sälja och distribuera Lyken-turbinen i Sverige, Finland, delar av västra Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland och Danmark.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Löpande teckning.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 5 april 2013.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 25 april 2013.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Ocean Dynamic Power Baltic Region AB hittades