Nyemission i

Oblique Therapeutics AB

Oblique Therapeutics är ett bioteknikbolag som utvecklar nya innovativa läkemedel mot validerade, men ”svåra/omöjliga” targets. Bolagets interna forskningsfokus ligger på allvarliga smärttillstånd där man använder sin egenutvecklade teknologi AbiProt som har visat sig identifiera antikroppsbindningsställen på tidigare omöjliga targets.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 2:9. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen ger två (2) teckningsrätter. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie av serie A.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Personer i styrelse och ledning, större ägare samt investerare med koppling till större ägare har till styrelsen muntligen uttryckt sin avsikt att med eller utan företrädesrätt teckna till ett sammanlagt belopp om cirka 15,3 MSEK, motsvarande cirka 53,5 procent av emissionen.

Uppdatering: Emissionen blev tecknad till 66,09 %, motsvarande 18,88 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Oblique Therapeutics AB hittades