Nyemission i

Obducat AB

Ej tillgängligt

Leverantör av litografilösningar baserade på NanoImprint Litografi och Elektronstrålelitografi.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Innehav av åtta (8) A-aktier berättigar till teckning av en (1) A-unit och
innehav av åtta (8) B-aktier berättigar till teckning av en (1) B-unit. Teckning
kan enbart ske i units och således ej av aktier eller teckningsoptioner
var för sig.

Två slags units utges i erbjudandet, A-units och B-units. En A-unit består
av fyra (4) A-aktier, en (1) A-teckningsoption 2009/2011 och en (1) Ateckningsoption
2009/2012. En B-unit består av fyra (4) B-aktier, en (1)
B-teckningsoption 2009/2011 och en (1) B-teckningsoption 2009/2012.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Obducat AB hittades