Nyemission i

Obducat AB

Leverantör av litografilösningar baserade på NanoImprint Litografi och Elektronstrålelitografi.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:5, för respektive A- och B-aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Tre teckningsoptioner ska berättiga till teckning av en ny aktie till en teckningskurs om 8,50 kronor per aktie fram till och med den 30 december 2014.

Vid fullt utnyttjande av de teckningsoptioner som ges ut tillförs Obducat ytterligare cirka 10,5 Mkr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Obducat AB hittades