Nyemission i

Obducat AB

Ej tillgängligt

Leverantör av litografilösningar baserade på NanoImprint Litografi och Elektronstrålelitografi.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:2. Innehav av 2 aktier ger rätt att teckna 1 unit. 1 unit innehåller 5 aktier, samt 5 teckningsoptioner.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Uppdatering: Teckningstiden förlängs till den 4 juli 2011.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Obducat AB hittades