Nyemission i

Oasmia Pharmaceutical AB

Ej tillgängligt

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 4:5. Aktieägare kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av fyra (4) nya aktier.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

1-14 december 2019 är bara ungefärliga datum, i skrivande stund har bolaget bara kommunicerat att emissionen ska ske i slutet av fjärde kvartalet 2019.

Bolagets huvudägare Arwidsro har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen. Detta teckningsåtagande motsvarar cirka 100 MSEK eller 25 procent av företrädesemissionen.

Vidare har Bolaget mottagit ett finansieringsåtagande om upp till 45 MSEK från Arwidsro. Låneåtagandet avses användas för återbetalning av det utestående konvertibellånet som förfaller den 31 oktober 2019. I den utsträckning finanseringsåtagandet tas i anspråk kommer motsvarande belopp att användas som betalning genom kvittning i företrädesemission.

Uppdatering: Teckningstiden är 20 nov-4 dec.

Oasmias största aktieägare Arwidsro har åtagit sig att teckna sig för sin pro rata-andel motsvarande cirka 98 MSEK eller 24,7 procent av Företrädesemissionen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Oasmia Pharmaceutical AB hittades