Nyemission i

Oasmia Pharmaceutical AB

Ej tillgängligt

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 1:9. Aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i Oasmias aktiebok kommer att erhålla en (1) teckningsrätt för varje aktie. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är i sin helhet garanterad genom en kombination av tecknings- och garantiåtaganden. Vissa större aktieägare, däribland Alceco International S.A. och Nexttobe AB, har åtagit sig att teckna sina respektive pro rata delar i Företrädesemissionen. Därtill har vissa större aktieägare, däribland Alceco International S.A., åtagit sig att teckna och betala eventuell resterande del av Företrädesemissionen som inte tecknas genom teckning med eller utan företrädesrätt.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Oasmia Pharmaceutical AB hittades