Nyemission i

Oasmia Pharmaceutical AB

Ej tillgängligt

Oasmia utvecklar en ny generation läkemedel inom human och veterinär onkologi.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Företrädesrätt 5:13. Aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i Oasmias aktiebok kommer att erhålla 5 teckningsrätter för varje 1 aktie. 13 teckningsrätter berättigar till
teckning av 1 ny aktie.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Företrädesemissionen är i sin helhet garanterad genom teckningsåtaganden och emissionsgarantier från externa investerare och garanter samt från Oasmia S.A. Av emissionslikviden kommer cirka 70 miljoner SEK att erläggas genom kvittning av motsvarande belopp mot den utestående skulden till Oasmia S.A. Handel med teckningsrätter 4 - 16 november 2010.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

Ingen nyhet kopplad till Oasmia Pharmaceutical AB hittades