Nyemission i

Nowonomics AB

Ej tillgängligt

Nowonomics utvecklar och driver en digital sparplattform kopplat till ett fondkonto. Tjänsten och tillhörande app gör det enkelt för användarna att pensionsspara i vardagen.

Emissionsfakta

Teckningsperiod

Prospekt

Teckningskurs

Poststorlek

Värdering

Lista

Emissionsbelopp

Villkor

Riktad till Quartiers Properties AB. Det följer även med teckningsoptioner av serie TO5.

Datum

Avstämningsdag

Likviddag

Mer information

Denna emission är del 1 av 2. Del 2 görs till 10,30 kr per aktie.

Teckningsoptionerna av serie TO5 har nyttjandeperiod från den 2 maj till och med den 16 maj 2024 och kan vid fullt utnyttjade maximalt tillföra Bolaget ytterligare cirka 8 miljoner kronor, före transaktionskostnader. Teckningskursen för nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO5 har bestämts till en fast nyttjandekurs om 11,30 SEK per aktie.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner

Nyheter

NOWO – En plattform som gör det enkelt att pensionsspara

NOWO har utvecklat en alternativ form av privat pensionssparande som utgår från de yngre generationernas beteende. NOWO gör nu en IPO och vi har därför ställt några frågor till VD Rutger Selin.